"Στην Ορθοδοξία προέχει η αλήθεια και έπεται η πλειοψηφία. Όταν υπάρχει αντίθεση της πλειοψηφίας προς την αλήθεια, τότε ισχύει, το περιώνυμο αξίωμα: "Ο είς και η αληθεία αποτελούν την πλειοψηφία"! Οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας, όχι μόνο δεν υπετάγησαν στην πλειοψηφία, ακόμη και στην παμψηφία συνοδικών αποφάσεων, όταν ήσαν αντίθετες προς την Ορθοδοξία και υπεστήριζαν την αίρεση, αλλά και αντιτάχθησαν μέχρις εσχάτων και εις το τέλος η Αλήθεια και η Ορθοδοξία εθριάμβευσαν."
Εισήγηση σε θεολογικό συνέδριο, + καθηγητή κ. Κων. Μουρατίδη.

Εφημερίδα Αγωνιζομένων Χριστιανών Λαρίσης

Εφημερίδα Αγωνιζομένων Χριστιανών Λαρίσης

Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: agonasax@otenet.gr

Έτος ΚΒ΄ - Αρ.φύλλου 253-254 - Ιούνιος - Ιούλιος 2018


Διαβάστε ΕΔΩ το τεύχος Έτος ΚΒ΄ - Αρ.φύλλου 253-254 - Ιούνιος - Ιούλιος 2018.

Έτος ΚΒ΄ - Αρ.φύλλου 252 - Μάιος 2018


Διαβάστε ΕΔΩ το τεύχος Έτος ΚΒ΄ - Αρ.φύλλου 252 - Μάιος 2018.

Έτος ΚΒ΄ - Αρ.φύλλου 250-251 - Μάρτιος - Απρίλιος 2018


Διαβάστε ΕΔΩ το τεύχος Έτος ΚΒ΄ - Αρ.φύλλου 250-251 - Μάρτιος - Απρίλιος 2018.

Έτος ΚΒ΄ - Αρ.φύλλου 249 - Φεβρουάριος 2018


Διαβάστε ΕΔΩ το τεύχος Έτος ΚΒ΄ - Αρ.φύλλου 249 - Φεβρουάριος 2018.

Έτος ΚΒ΄ - Αρ.φύλλου 248 - Ιανουάριος 2018


Διαβάστε ΕΔΩ το τεύχος Έτος ΚΒ΄ - Αρ.φύλλου 248 - Ιανουάριος 2018.

Έτος ΚΑ΄ - Αρ.φύλλου 247 - Δεκέμβριος 2017


Διαβάστε ΕΔΩ το τεύχος Έτος ΚΑ΄ - Αρ.φύλλου 247 - Δεκέμβριος 2017.